محصولات پنوماتیک|محصولات هیدرولیک

محصولات پنوماتیک|محصولات هیدرولیک

فروشگاه پنوماتیک

شیر پنوماتیک

شیر برقی مایندمن MINDMAN

شیر برقی مایندمن Mindman

شیر برقی مایندمن MINDMAN، ابزاری اساسی در دنیای صنعت و کارگاه‌ها می‌باشد که در کنترل جریان هوا یا مایعات بسیار کارآمد استفاده می‌شود. توانایی کنترل دقیق جریان و تنظیم آن...